શ્વેતક્રાન્તિના પ્રણેતા સ્વ. ડો. કુરિયનની જીવન-ઝાંખી તેમનાં થોડા પિક્ચર સાથે.

નીચેનાં બધાં પિક્ચર સરદાર ગુર્જરી, નયા પડકારમાંથી આભારસહ લીધેલાં છે.

એકાદ-બે ગુગલ પરથી પણ મેળવ્યાં છે.

ભાઈ શ્રી સિરિલભાઈ પરમાર જેઓ અમૂલમાં કામ કરે છે એમનો સંદેશો – જે કોઈ સ્વ. ડો. કુરિયનને શ્રધ્ધાંજલી આપવા માગતા હોય તે નીચેના ઈમેલ પર પોતાનો શોકસંદેશો મોકલી શકે છે.

tribute@amul.coop

 

નવેમ્બર ૨૬ ૨૦૧૧ ના રોજ ઊજવતા ૯૦ મો જન્મદિવસ

ઉપરના પિક્ચરમાં સ્વ. શ્રી. જવાહરલાલ નહેરુની પાછળ સ્વ. શ્રી. ઈન્દિરા ગાંધી  છે અને ડો. કુરિયનની બાજુમાં હાથમાં લાકડીવાળા સ્વ. શ્રી. મોરારજી દેસાઈ છે.

7 thoughts on “શ્વેતક્રાન્તિના પ્રણેતા સ્વ. ડો. કુરિયનની જીવન-ઝાંખી તેમનાં થોડા પિક્ચર સાથે.”

 1. May almighty God grant Dr. Kurien eternal rest. May God guide the responsible persons all those who hold the very important key position in this field so that they can go in the right direction as it is meant.

 2. I salute Dr. Varghese Kurien
  i knew him since 1985, he was an honest man and he was known as a man of simplicity. he never used to interfere in any other work in office unless something is wrong. he never tried to give any position to his daughter in any organisation run by him.
  Dr Verghese Kurien was not someone known to flaunt his Malayali identity, at least not to the 500-odd Malayalis who reside in Anand. But when it came to food, his gastronomical inclinations did give in to nostalgia.
  Sharing Kurien’s food habits, his cook Manickyan (Babu), a Malayali and a family friend, had said that the doctor had a ‘weakness’ for dishes such as ‘avial’, ‘sambar’, ‘kootukari’ and ‘kalan’, and Manickyan would be told to prepare them at regular intervals.
  “He also loved beef and was particular about having it daily. He would ask for chicken dishes, and his day ended with a small portion of liquor,” Manickyan said, when I called him up to enquire about Kurien’s last days.
  Another little known fact about Kurien was his love for boxing. I discovered this while reading his book, ‘I Too had a Dream’
  during his younger days as a boxer and how he came home once with swollen lips after a boxing practice.
  According to Manickyan, “Enikku uranganam (I want to sleep)” were Kurien’s last words.

 3. Arvind Engineer, Anand: the great figure Anand had got, I salute him for his work for the man kind, farmers, and the laborers. he was a real christian by his work and soul. he was a real architect for Amul, NDDB, Federation and IRMA. Jesus may give him place in heaven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.