“આશાદીપ” માં ૨૫ વરસ પૂરાં કરવા માટે શ્રી. ફ્રાન્સીસભાઈને અભિનંદન.

 

“આશાદીપ” વિદ્યાનગરમાં સેવા બજાવતા શ્રી. ફ્રાન્સીસભાઈ તેમની એકધારી સેવાનાં ૨૫ વર્ષ પૂરાં કર્યાં તે નિમિત્તે તેમનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપસ્થિત મહિલા મંડળોની આગેવાનો તથામહિલા મંડળોને માર્ગદર્શન આપતાં સી સરોજની હાજરીમાં આશાદીપના વડા ફાધર અમલ્રરાજે ફ્રાન્સીસભાઈની સેવાની કદર કરી તેમનો અભાર માન્યો અને કેક કાપી તેમનું અને સહુનું મો’ મીઠું કરાવ્યું હતું. ઉપસ્થિત અન્ય કર્મચારીઓએ પણ ફ્રન્સિસભાઇનિ સેવાને બિરદાવીને આગળના વર્ષો માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી. ફ્રાન્સીસભાઈએ તેમનો પ્રતિભાવ આપી આશાદીપ તથા તેની સાથે સંકળાયેલ સહુનો આભાર માન્યો હતો. સહુએ  સ્વાદિષ્ટ  બીરીઆનીનું ભોજન સાથે લઈ પ્રસંગની પૂર્ણાહૂતિ કરી હતી.
– Fr. William S.J.
 

 

 

 

2 thoughts on ““આશાદીપ” માં ૨૫ વરસ પૂરાં કરવા માટે શ્રી. ફ્રાન્સીસભાઈને અભિનંદન.”

  1. Congratulation to Shri Francisbhai for completing 25 years in Ashadeep, Vallabh Vidyanagar, …we pray to our Lord to give you good health and long life to Serve our PEOPLE through Asahadeep..I Salute Francisbhai…you are Great…I also thank to Francisbhai for his help always during my visit . to Ashadeep……God bless you…Take care….Regards to all our friends in Ashadeep specially to Fr. Amalraj and Fr.William….thanks.

  2. I congratulate and appreciate Mr. Francis for his good work. May God be with him and bless him in his all endeavors! My Hearty Congratulations!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.