શ્રી. સેમ્યુએલભાઈ વાઘેલાના સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યની પુન:પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના વિનંતી.

179251_1672396962587_5576849_n૧૪મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ વેલેન્ટાઈન્સ ના દિવસે ફાઘર અશોક વાઘેલાના જન્મદાતા માતા-પિતા ની ૫૦ મી લગ્ન જયંતી હતી. તેઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પ્રભુનો આભાર તેમના દીર્ઘ અને સુખી દાંપત્યજીવન માટે અને ગુજરાતી કેથલિક સમાજને બહુ મુખી પ્રતિભાશાળી ફાધર અશોક અર્પવા માટે. ડોક્ટર ના નિદાન પ્રમાણે ફાધર અશોકના પિતાશ્રી. સેમ્યુએલભાઈ વાધેલા ના આંતરડામાં કેન્સરના વીજાણુ મળી આવ્યા છે. જેના માટે એમના પર જૈવિક ઉપાય કરવામાં આવ્યો છે. પણ હજુ વધુ નિદાન અને એના પરિણામ પછી યોગ્ય ઉપચાર કરવાનું ગોઠવાઈ રહ્યું છે. 

 

 

આપણા ગુજરાતના જાણીતા અને સૌના માનીતા ફાધર અશોક વાધેલા જેઓ આપણા બધા માટે હંમેશા પ્રાર્થના કરતા રહ્યા છે. આજે એમને અને એમના પરિવારને આપણા બધાની પ્રાર્થનાનું બળ જરૂરી છે. તો મિત્રો આપ સૌને વિનંતી કે ફાધરના પિતાના સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય માટે અને એમના ઉપચાર માટે ખાસ પ્રાર્થના કરો. આભાર.    

 

માહિતી માટે ફાધર ફ્રેડિનો આભાર.

9 thoughts on “શ્રી. સેમ્યુએલભાઈ વાઘેલાના સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યની પુન:પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના વિનંતી.”

 1. May the Almighty God touch your Father and realize the Powerful Anointing and heal your dad right now in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth We Pray..
  Amen

 2. Dear Fr.Ashok,
  We pray Almighty for yr Father’s health and speedy recovery.
  His services with our Vincentian Parivar and our prayers are there.Let blessings of Our Mother of Health
  and St.Vincent come upon him.
  Hope for the speedy recovery and health,
  yours loving.
  Cyril Macwan – ‘Sneh’-CTM

 3. The message of sickness of Shri samuelbhai received through Shri Jagdish Christian. We pray Almighty for speedy recovery of Samuelbhai. I would be visiting him shortly. Vijay Kalyanbhai, Vadodara

 4. Wish you good health and speedy recovery of Samuel Uncle. May God, the Almighty grant him long, healthy life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.