Tag Archives: ફાધર પરીઝા

A Good Shepherd and beloved Fr. Lopez De Pariza passed away at 102.

A Good Shepherd and beloved Fr. Lopez De Pariza passed away at the age of 102 at 9:30PM Indian time on June 20, 2019. 

પ્રભુપિતાના એક અદના સેવક તરીકે જે વિરલ વ્યક્તિએ આ આયખું પસાર કરી નાંખ્યુ તેઓ તો પરમપિતાની યોજનાના અડીખમ ભાગીદાર હશે જ, એટલે તેઓ પ્રભુપિતાના સાન્નિધ્યમાં સહુ સંતો અને દૂતો સાથે ઈશ્વરનો મહિમા કરશે એમાં કોઈ જ શંકા નથી!

આપણે એમના જીવનમાંથી “સર્વને નિર્દોષ પ્રેમ” અને “સહુની નિ:સ્વાર્થ સેવા”નો પાઠ શીખીએ, એ જ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ! – કેતન ક્રિશ્ચિયન. 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌————————————————————————————

પીઢ મિશનરી ફાધર પરીઝાનું આજે તા.૨૦ જૂન ૨૦૧૯ રાત્રે ૯:૩૦ કલાકે વડોદરા ખાતે અવસાન થયેલ છે.

* પૂજય ફાધર પરીઝાનુ અંતિમ દશૅન :-
તા.21 જૂન 2019, શુક્રવાર
સમય :- બપોરના 1:00 થી 2:45 કલાકે અંતિમ દશૅન કેથોલિક ચચૅ ગામડી આણંદ દેવળમા રાખવામા આવેલ છે.

* ખ્રિસ્તયજ્ઞ બપોરના 3:00 કલાકે ચચૅ કમ્પાઉન્ડમાં રાખવામા આવેલ છે.

* દફનવીધિ ગામડી કબ્રસ્તાનમાં રાખવામા આવેલ છે.

પૂજય ફાધર પરીઝાની શ્રદ્ધાજંલિનો ખ્રિસ્તયજ્ઞ :-

23/06/19 રવિવારના રોજ સવારના 8:30 કલાકે કેથોલિક ચચૅ ગામડી આણંદ દેવળમા રાખવામા આવેલ છે.

માહિતી: સભાપુરોહિત, ગામડી-આણંદ પેરિસ.

પ્રભુ તેમના આત્માને શાંતિ અર્પે.

 

‘I’m Lopez, 100 and not out’ – News from – UCANEWS.COM

News from – UCANEWS.COM

‘I’m Lopez, 100 and not out’
Father Lopez De Pariza at his residence in Anand, in India’s Gujarat state. Local Catholics are planning programs to celebrate his turning 100 on May 13. (Photo by Binu Alex)

Spanish Jesuit missionary Father Lopez De Pariza came to India in 1951 at the age of 34.

Binu Alex, Ahmedabad 

India 

April 6, 2017

An unusual heatwave made March unpleasant in India’s western Gujarat state. But Jesuit missionary Father Lopez De Pariza is undeterred as he sits by the side of an open window continuing his routine — reading the newspaper.

At the third floor of the Jesuit residence, Father Pariza walks daily to their small library with help of a walker. At the age of 100, this is part of his exercise. And then he immerses himself in the paper until he reads every page.

A movement inside his room makes him look up. “My name is Lopez. I am a 100 and not out.” As if by instinct, his first words were in Spanish, his mother tongue.

Father Pariza came to India from Spain in 1951 at the age of 34. On May 13 this year, he turns 100. His fellow priests and former parishioners are planning a celebration to mark the occasion.

Among the 12 Jesuits at the residence in Anand district, Jesuit Brother Saul Abril is the closest to Father Pariza. Brother Abril is a fellow Spaniard and just 14 years younger. They can speak both local Gujarati and Spanish with the same fluency.

Father Lopez De Pariza in conversation with his compatriot Jesuit Brother Saul Abril at their residence in Anand, in India’s Gujarat state. (Photo by Binu Alex)

Brother Abril is happy that Father Pariza’s 100th birthday celebrations will coincide with Pope Francis’ visit to the Fatima shrine in Portugal. The papal visit will mark the centenary of the apparition of Our Lady to three shepherd children.

The same day when Pope Francis is scheduled to offer a midnight Mass at a farming town, parishioners back in Anand, the “milk capital of India,” will celebrate the life of a missionary they have cherished for three generations.

The babies born when Father Pariza arrived in India are now in their late 60s, their parents are dead or ailing and they are having grandchildren. All remember how Father Pariza cycled to their parish and spent time with them.

Local people in Kheda region vouch for Father Pariza’s sharp memory. He could remember three generations of each member of his parish — nearly 5,000 Catholics — by their first name.

Though the Jesuit priest has fought age head on, he has had a few falls late last year that have left him with partial memory loss. A reason why Father Pariza has his portrait on his door is so that he can identify his room each time he walks along the veranda.

But now he has backup: Samuel Jivabhai Christian, the caretaker of the residence. Samuel has been with him since 1994 and each morning accompanies him as he walks to the library for his routine reading.

When certain news stories upset him, Father Pariza shares his frustration with Samuel. Today the aged man is angry that an airline company did not allow two teenage girls to board a flight because they were wearing leggings. “How can anyone dictate what to wear or where to go,” Father Pariza asked Samuel.

The door of the room where Spanish Jesuit Father Lopez De Pariza lives. The photo helps the missionary, who turns 100 this year, recognize his room. (Photo by Binu Alex)

Born in Bilbao, the capital city of Biscay, a province of Spain located just south of the Bay of Biscay, newspapers have been Father Pariza’s source of information about the world while living in this remote corner of India.

He grew up to become an industrial engineer but joined the Jesuits and became a priest in 1933. He witnessed the 1936 Spanish Revolution when he was in Belgium learning Latin. Nearly 8 million people participated directly or indirectly in the Spanish Revolution but in less than nine months it was crushed.

After being ordained a priest, his choice was to go to Japan or China. But Father Pariza was instead sent to India and arrived in Mumbai on Jan. 26, 1951; exactly one year after India was declared a republic. Since then he has been in and around the Kheda regions of Gujarat.

Jayesh Macwan, a 40-year-old Catholic and electrician in Anand says he remembers how Father Pariza used to roam around on an Indian bicycle and pray at any time of the day.

Inside the kitchen, a middle-aged woman cleaned cauliflowers, tomatoes, carrots and potatoes. “Some of these will be cut and boiled for Father Pariza,” she said.

Brother Abril cuts in to explain the diet of his special companion. “He has a good appetite. He eats well and likes good food but as usual we all avoid spicy food. She knows that,” he said.

The temperature outside unusually soared to 43 degrees Celsius but Father Pariza was still glued to the newspaper — reading the sports page — most probably sensing an Indian victory over the Australians in the test match at Dharamshala.

News from – UCANEWS.COM

My father Mr. Joseph Parmar paid visit to 99 years old Fr. Pariza during his visit to India in March 2017 and remembered the old memories.

Picture taken by my cousin Dinesh Parmar