સ્ત્રીઓ પર થતી જાતીય સતામણીના વિરોધ અને જનજાગૃતિ ફેલાવવા વડોદરા નવા યાર્ડ વિસ્તારમાં રેલીનું આયોજન.

BDM_Page_1BDM_Page_2

Picture 452.jpg
Picture 460.jpg
Picture 454.jpg
Picture 471.jpg
Picture 470.jpg
Picture 465.jpg
Picture 434.jpg
Picture 437.jpg
Picture 445.jpg
Picture 444.jpg
Picture 447.jpg
Picture 446.jpg
Picture 450.jpg
Picture 449.jpg
Picture 453.jpg
Picture 452.jpg
Picture 460.jpg
Picture 454.jpg
Picture 471.jpg
Picture 470.jpg
Picture 465.jpg
Picture 434.jpg
Picture 437.jpg
Picture 445.jpg
Picture 444.jpg
Picture 447.jpg
Picture 446.jpg

6 thoughts on “સ્ત્રીઓ પર થતી જાતીય સતામણીના વિરોધ અને જનજાગૃતિ ફેલાવવા વડોદરા નવા યાર્ડ વિસ્તારમાં રેલીનું આયોજન.”

  1. બેનો, મહિલાઓએ સ્ત્રીઓના રક્ષણ માટે એકતા દર્શાવી સમાજમાં બદલાવ લાવવાની જરૂર છે. સ્ત્રીઓએ પોતાના પહેરવેશ, વર્તન, બોલચાલ અને સભ્યતાથી સ્વમાન કેળવવાની પણ જરૂર છે. પુરૂષો, ખાસ તો યુવાનોએ સ્ત્રી પ્રત્યે પોતાની માતા, બહેન સમાન દૃષ્ટિ કેળવવાની જરૂર છે. સમાજમાં સ્ત્રી-પુરુષ-નું પ્રમાણ લગભર બરોબરનું થઈ રહે તે માટે બાળકીની ભૃણહત્યા ન થાય તે માટે પણ સમાજને જાગૃત કરવાની જરૂર છે.

  2. For a healthy society,children should be taught in the family what is right and what is wrong from childhood only.And this is not for a day or for a specific period but it is ongoing program.As a male child grown up, it should be more impacted not to tease anybody nor to be teased by anybody..

  3. Purushni hasti, uchchher, vikash aane safaltana payaman, Mata, Bahen, Patni aane Dikri rahelan chhe, te koi pan purushe bhulvu na joiye. … Stri swarup mata vagar koi maha purush peda thayo chhe kharo? Khud jagatna sarjanhare pan jagatman praveshva stri swarup matanu sharanu levu padechhe.

  4. JAGO STRIO JAGO….POTA NA HAKK MATE LADO….. APNU JIVAN CHE…. APNO ADHI KAR CHE….TO PACHI SHA MATE HUP REHVU…. KAHI DO DUNIYA NE…. KE AVI RAHI CHE 21 ME SADI NI STRIO…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.