ગુજરાતી ખ્રિસ્તયજ્ઞ અને ફાધર એલેક્ષનો વિદાય સમારંભ – મે ૧૯, ૨૦૧૨

 

આવો અને ફાધર એલેક્ષ વતન પાછા પ્રયાણ કરે તે પહેલાની એમના હસ્તે થનાર છેલ્લા પવિત્ર ગુજરાતી ખ્રિસ્તયજ્ઞમાં હાજરી આપો. ફાધરે નવ વરસો સુધી આપેલી નિસ્વાર્થ સેવાનો આભાર માનવા અને એમના વતન પ્રેમને બિરદાવવા આવો અને જોડાઓ, ગુજરાતી કેથોલિક સમાજ ઓફ યુએસએ સંયોજિત કાર્યક્રમમાં.

 

તારીખ – મે ૧૯, ૨૦૧૨ શનિવાર

 

સ્થળ – અવર લેડિ ઓફ માઉન્ટ કાર્મેલ ચર્ચ

૨૬૭ ઇસ્ટ સ્મિથ સ્ટ્રીટ, વુડબ્રીજ, ન્યુ જર્સી ૦૭૦૯૫

 

સમય – બપોરે ૨ થી ૩ ખ્રિસ્તયજ્ઞ ચર્ચમાં અને ૩ થી ૫ વિદાય સમારંભ હોલમાં 

 

હળવા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

 

આજ જગ્યાએ અને સમયે ફાધર વિનાયકના હસ્તે પવિત્ર ગુજરાતી ખ્રિસ્તયજ્ઞ – મે ૨૬ ૨૦૧૨. ફરીથી અલગ જાહેરાત કરવામા આવશે.  

 

Place : Our Lady of Mount Carmel Church 267 East Smith Street, Woodbridge, NJ 07095

 

Time: 2-3PM Gujarati mass celebrated by Fr. Alex. 3-5PM reception and refreshment. 

  

One thought on “ગુજરાતી ખ્રિસ્તયજ્ઞ અને ફાધર એલેક્ષનો વિદાય સમારંભ – મે ૧૯, ૨૦૧૨”

  1. Our prayers and best wishes for Father Alex,That God may use him mightly and bless his ministry whereever he goes!
    Rev.John and Purnavti Rathod,and Su Samachar Mission Asia,Also welcome to Father Vinayak! God bless his visit to US and Canada!
    God bless all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.