આર. સી. મિશન શાળા, આમોદ નો શતાબ્દી મહોત્સવ ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૨૦૧૨

જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ માં હું જે સ્કૂલમાં ભણેલો એ સ્કૂલ સેંટ મેરીસ, મરિયમપુરા નો સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. તો ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૨૦૧૨ના દિવસે મારા મમ્મીએ જે સ્કૂલમાં પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું એ આર. સી. મિશન સ્કૂલ, આમોદ માં શતાબ્દી મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. કેથોલિક મિશનરીઓએ શિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપીને ચાલુ કરેલી આવી અનેક સંસ્થાઓએ ઘણા ચમકતા સિતારા સમાજને ભેટ ધરેલા છે. આ સ્કૂલમાંથી મારા મમ્મી સિવાય બ્રધર દિદાખુશ, સિસ્ટર શિલા, શ્રી. રમેશ વાધેલા, શ્રી. તિમોથી વાધેલા, શ્રી. ફ્રાન્સિસ વાધેલા, શ્રી. ડેવિડ વાધેલા, શ્રી. જોસેફ વાઘેલા વગેરેને પ્રગતિના પંથે પ્રયાણ કરતા મેં જોયેલા છે. ગુજરાતી ખિસ્તી સમાજ માટે આ ગૌરવની વાત છે.    

 

સૌજન્ય: સરદાર ગુર્જરી - ફેબ્રુઆરી ૨૧, ૨૦૧૨

   

6 thoughts on “આર. સી. મિશન શાળા, આમોદ નો શતાબ્દી મહોત્સવ ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૨૦૧૨”

 1. good morning
  I have a sow your massage i fill good my native place near the amod village.
  thankig you

  1. A great event for the Church in Gujarat, especially for Amod Parish. May the Good Lord bless all the laity and clergy who were the foundation stone of the Amod Mission School, and, all those who have contributed to its growth and success for the past hundred years. May this Mission School continue being “salt of the earth” and “light of the world”. Praise the Lord!

 2. Very good news, when I was small that time we went to Amod church.and same time join in easter time retrat I have lots of memories with amod church.and Congratulation Amod Parish and School

 3. HEARTIEST CONGRATULATIONS TO ALL THE PARISHNERS OF AAMOD PROVINCE .IT IS A MATTER OF PRIDE FOR ALL TO BE THE WITNESS OF SUCH A GRAND EVENT ! EDUCATION PLAYS AN IMPORTANT ROLE FOR ANY SOCIETY AND, IMPARTTING PRIMARY EDUCATION FOR 100 YEARS IS A GREAT MILESTONE IN THE HISTORY OF CATHOLIC SCHOOL. IT IS AWESOME !!! ALLELUIA !!! JAYANT SUTARIA
  **********************************************************************************************************************************

 4. R.C.Mission Primary School, of Amod….Congratulations to all the Ex-Students, All the Parish People, All the OLD Jesuit Parish Priest of Amod, especially to Rev.F.Pariza SJ and a well known Social worker Master Francis Silas Vaghela, who had worked a lot in Khadana Village…and I will never forget late Justin Mathurbhai Christi of Khadana, who had worked a lot for the Boarding of Amod…..let me congratulate ALL THE TEACHERS who had worked in last 100 years and still working in Amod RC Mission School….this school has given many good People to the Society..Congratulation to All…especially Congratulation to the new Governing Body and Managers, Principals,Sisters,Fathers,Teachers,Students,Parents and all other People who organize the Great Event…..God bless all…..thanks…Vicky Macwan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.