આર. સી. મિશન શાળા, આમોદ નો શતાબ્દી મહોત્સવ ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૨૦૧૨

જાન્યુઆરી ૨૦૧૦ માં હું જે સ્કૂલમાં ભણેલો એ સ્કૂલ સેંટ મેરીસ, મરિયમપુરા નો સુવર્ણજયંતી મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. તો ફેબ્રુઆરી ૧૯, ૨૦૧૨ના દિવસે મારા મમ્મીએ જે સ્કૂલમાં પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું એ આર. સી. મિશન સ્કૂલ, આમોદ માં શતાબ્દી મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. કેથોલિક મિશનરીઓએ શિક્ષણને પ્રાધાન્ય આપીને ચાલુ કરેલી આવી અનેક સંસ્થાઓએ ઘણા ચમકતા સિતારા સમાજને ભેટ ધરેલા છે. આ સ્કૂલમાંથી મારા મમ્મી સિવાય બ્રધર દિદાખુશ, સિસ્ટર શિલા, શ્રી. રમેશ વાધેલા, શ્રી. તિમોથી વાધેલા, શ્રી. ફ્રાન્સિસ વાધેલા, શ્રી. ડેવિડ વાધેલા, શ્રી. જોસેફ વાઘેલા વગેરેને પ્રગતિના પંથે પ્રયાણ કરતા મેં જોયેલા છે. ગુજરાતી ખિસ્તી સમાજ માટે આ ગૌરવની વાત છે.    

 

સૌજન્ય: સરદાર ગુર્જરી - ફેબ્રુઆરી ૨૧, ૨૦૧૨

   

મારું જીવન…મારાં સ્વજન…મારો સમાજ…મારું જગત…૨૦૦૪ થી આ જાળું ગૂંથી રહ્યો છું…